شما قلمی در سبد خرید ندارید.
جستجو
Filters

مچ بند نئوپرنی آتل دار با زاويه فانكشنال طوسی پاک سمن

Paksaman Gray Neoprene Wrist Splint With Hard Bar

مفصل مچ دست از 8 استخوان كوچك و استخوان های ساعد تشكيل شده است، كه باهم مفصل مچ دست را تشكيل می دهند. اين مفصل به دليل تنوع وظايف و فعاليت هايی كه انجام می دهند، نياز به قدرت و تحرك كافی دارد. آرتروز مچ دست و همچنين شكستگی مچ و دست، كه به دليل تروما رخ می دهد، مشكلات شايعی در بيماری های دست می باشند. مچ بند می تواند مچ دست را در طول فعاليت های روزانه و در طی شب بی حركت نمايد. مچ بند آتل دار پاك سمن به گونه ای طراحی شده كه مچ دست را در حالت آناتوميك قرار دهد، تا از مچ دست و دست در شرايط مختلف ارتوپدی حمايت نمايد.
کد محصول: 1086
*
*
تومان
- +

موارد مورد استفاده:

 •          التهاب تاندونی و آسيب بافت نرم
 •          آرتریت روماتوئید برای جلوگیری از انحراف مچ دست
 •          شكستگی استخوان های مچ دست
 •          آرتروز مچ دست

ویژگی های محصول :

 •          مچ دست را در  وضعيت عملكردی مناسب قرار می دهد در حاليكه حركات انگشتان و شست را محدود نمی كند.
 •          قراردهی انگشت شست در وضعيت آناتوميكی
 •          به راحتی بوسيله  استرپ (بندهای ولکرو) باز و بسته مي شود
 •          قابل تنظيم برای تمامی سايزها

نكات مهم:

 •          اين اورتز می تواند توسط پزشك برای بيماري های دست و مچ دست تجويز شود
 •          در صورت بروز مشكلات فوق، از مچ بند نئوپرنی آتل دار پاك سمن استفاده نماييد
 •          مچ بند را با آب سرد شسته و از فشردن و چنگ زدن آن اجتناب نماييد

مرحله 1

آتل را طبق شکل زیر مچ قرار دهید.

مرحله 2

برچسب مقابل شست را بچسبانید.

مرحله 3

برچسب قسمت ساعد را بهم اتصال دهید.

مرحله 4

استرپ(برچسب)راجهت ساپورت بهتر از روی مچ خود عبور دهید.

مرحله 5

با توجه به فشار مناسب برچسب را بر روی هم اتصال دهید.

مرحله 6

آتل کف مچ بند می بایست بصورت صحیح در جای خود قرار دهید.

اندازه دورمچ دست

اندازه دورمچ دست

 • L.S 9-11
 • L.XL 16-18
 • R.S 9-11
 • R.M 12-14
 • R.XL 16-18