شما قلمی در سبد خرید ندارید.
جستجو
Filters

مچ دست

حالت‌نمایش جدول فهرست
نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه
حمایت کننده نئوپرنی مچ دست استرپ دار پاک سمن

حمایت کننده نئوپرنی مچ دست استرپ دار پاک سمن

مفصل مچ دست به دلیل تنوع وظایف و فعالیتهایی که انجام می دهد نیاز به قدرت و تحرک کافی دارد. حمايت كننده نئوپرنى مچ دسـت اســترپ دار پاک ســمن با حمایت از مفاصـــل در فعالیتهای ســـنگین تکراری، از بروز آسیبهای احتمالی نظیر کشــیدگی جلوگیری میکند همچنین با حمایت و حفظ گرما باعث کاهش درد و تورم شده و روند درمان را سرعت می بخشد.
276,000 تومان
مچ شست بند نئوپرنی دو طرفه پاك سمن

مچ شست بند نئوپرنی دو طرفه پاك سمن

مفصل مچ دست از ۸ استخوان کوچک و استخوانهای ساعد تشکیل شده است که با هم مفصل مچ دست را تشکیل می دهند . مفصل مچ دست به دلیل تنوع وظایف و فعالیتهایی که انجام می دهد نیاز به قدرت و تحرک کافی دارد. آرتروز و همچنین شکستگی مچ دست که به دلیل تروما رخ میدهند از مشکلات شایع در بیماریهای مچ دست می باشند. مچ شست بند نئوپرنی دو طرفه پاک سمن مچ دست و انگشت شست را بی حرکت نموده و با حمایت از مفاصل در فعالیتهای سنگین تکراری، از بروز آسیبهای احتمالی نظیر کشیدگی جلوگیری میکند همچنین با حمایت و حفظ گرما باعث کاهش درد و تورم شده و روند درمان را سرعت می بخشد.
تومان