شما قلمی در سبد خرید ندارید.
جستجو
Filters

مچ بند نئوپرني آتل دار دو طرفه پاک سمن

Paksaman Neoprene Wrist Splint Double Side

مفصل مچ دست از 8 استخوان كوچک و استخوان های ساعد تشكيل شده است، كه باهم مفصل مچ دست را تشكيل می دهند. اين مفصل به دليل تنوع وظايف و فعاليت هايی كه انجام می دهند، نياز به قدرت و تحرک كافی دارد. آرتروز مچ دست و همچنين شكستگی مچ و دست، كه به دليل تروما رخ می دهد، مشكلات شايعی در بيماری های دست می باشند. مچ بند می تواند مچ دست را در طول فعاليت های روزانه و در طی شب بی حركت نمايد. مچ بند آتل دار پاک سمن به گونه ای طراحی شده كه مچ دست را در حالت آناتوميک قرار دهد، تا از مچ دست و دست در شرايط مختلف ارتوپدی حمايت نمايد. مچ بند نئوپرنی آتل دار دو طرفه پاک سمن با جابجایی آتل های کف و پشت دست برای هر دو دست قابلیت استفاده را دارد.
کد محصول: 168
*
*
تومان
- +

موارد مورد استفاده:

 •          سندروم تونل کارپال
 •          آرتریت روماتوئید برای جلوگیری از انحراف مچ دست
 •          دررفتگی و شکستگی استخوان های مچ دست
 •          ضرب دیدگی
 •          محافظت از مچ دست پس از اتمام دوران گچ گیری
 •          التهاب تاندونی و آسيب بافت نرم
 •          آرتریت روماتوئید برای جلوگیری از انحراف مچ دست
 •          شكستگی استخوان های مچ دست
 •          آرتروز مچ دست

ویژگی های محصول:

 •          مچ بند نئوپرنی آتل دار دو طرفه پاک سمن با جابجایی آتل های کف و پشت دست برای هر دو دست قابلیت استفاده را دارد.
 •          مچ دست را در  وضعيت عملكردی مناسب قرار می دهد در حاليكه حركات انگشتان و شست را محدود نمی كند.
 •          قراردهی انگشت شست در وضعيت آناتوميكی
 •          به راحتی بوسيله  استرپ (بندهای ولکرو) باز و بسته مي شود
 •          قابل تنظيم برای تمامی سايزها

نكات مهم:

 •          اين اورتز می تواند توسط پزشك برای بيماري های دست و مچ دست تجويز شود
 •          در صورت بروز مشكلات فوق، از مچ بند نئوپرنی آتل دار پاك سمن استفاده نماييد
 •          مچ بند را با آب سرد شسته و از فشردن و چنگ زدن آن اجتناب نماييد
اندازه دور مچ دست

اندازه دور مچ دست

 • S 12-14
 • M 14.1-17
 • L 17.1-20
 • XL 20.1-23